Szkoła

 

    

Welcome to the cool school.

Nasza szkoła powstała w 2009 roku jako pierwsza profesjonalna prywatna szkoła językowa w Kudowie-Zdroju i obecnie jest najstarszą oraz najprężniej działającą szkołą językową w regionie. Parę wyróżniających nas cech:

  • Jest to szkoła założona i zarządzana przez nauczyciela języka angielskiego, co sprawia, że proces nauczania jest nieustannie pod lupą.
  • Nudzie mówimy NIE! Zajęcia są tu skuteczne, ciekawe i zabawne. Nasi lektorzy są pełni energii, a ich zajęcia bogate w atrakcyjne zadania językowe.
  • Celem szkoły jest nauczanie komunikatywne – nauczanie przez mówienie. Tak by uczeń potrafił zrozumieć język obcy i swobodnie wyrazić swoje opinie czy potrzeby.

Starannie dbamy by NOWY JĘZYK zapewnił Ci NOWE MOŻLIWOŚCI.

W tym roku oferujemy naukę następujących języków: 

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język angielski

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język niemiecki

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język polski (Polish for foreigners)

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język włoski

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język czeski

W poprzednich latach uczyliśmy języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, czeskiego oraz rosyjskiego. Istnieje możliwość zorganizowania kursów w zakresie tych języków.

Uczymy języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego.

Przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych oraz do matury z języka angielskiego na każdym poziomie.

Ponadto:

Doświadczeni pracownicy

Pracownicy szkoły to osoby z wieloletnim doświadczeniem w organizacji kursów językowych, które potrafią doskonale określić potrzeby Słuchacza i wybrać najlepszą formę kształcenia językowego.

CERTYFIKAT ukończenia kursu

Wystawiamy potwierdzenie ukończenia kursu i reprezentowany poziom. Certyfikat opisany jest w 2 językach, co pozwala na wykorzystanie go za granicą bez konieczności tłumaczenia.

Sukcesy uczniów

Nasi młodzi uczniowie osiągają świetne wyniki w szkole, dostają się do szkół z zaawansowanym programem językowym, a w olimpiadach zdobywają czołowe miejsca. Pomagamy również podwyższać kwalifikacje zawodowe dorosłym, co szybko przekłada się na awans lub lepsze miejsce pracy.

Przytulne sale

Nauka odbywa się w przytulnych salach wyposażonych w pełni do nauki języków.

]

Jesteśmy w samym centrum

Znajdujemy się w samym centrum miasteczka. W siedzibie mamy 2 klasy językowe oraz poczekalnię dla rodziców. Uczymy w wielu firmach i instytucjach zewnętrznych.

N

Nasi kursanci

Od 2009r z naszych usług skorzystało wiele osób – już setki w różnym wieku – od lat 3 do 70! Zostaliście z nami. Dziękujemy!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

METODY

Celem naszej szkoły jest nauczanie komunikatywne – nauczanie przez mówienie. Tak by uczeń potrafił zrozumieć i swobodnie wyrazić swoje opinie czy potrzeby. Łączymy nowoczesność i organiczność nauczania. Stosujemy…

LEKTORZY

Zespół szkoły to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy. Są to osoby pełne entuzjazmu, dokładające wszelkich starań, by lekcje były skuteczne i jednocześnie ciekawe. Wszyscy lektorzy zatrudniani w naszej szkole…

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2020/2021

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online. Kursanci nie będą zobowiązani do noszenia maseczek na zajęciach chyba, że zmienią się rekomendacje Ministra Zdrowia dla szkół językowych.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wyprzedzeniem. Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój