Szkoła

 

    

Welcome to the cool school.

Nasza szkoła powstała w 2009 roku jako pierwsza profesjonalna prywatna szkoła językowa w Kudowie-Zdroju i obecnie jest najstarszą oraz najprężniej działającą szkołą językową w regionie. Parę wyróżniających nas cech:

  • Jest to szkoła założona i zarządzana przez nauczyciela języka angielskiego, co sprawia, że proces nauczania jest nieustannie pod lupą.
  • Nudzie mówimy NIE! Zajęcia są tu skuteczne, ciekawe i zabawne. Nasi lektorzy są pełni energii, a ich zajęcia bogate w atrakcyjne zadania językowe.
  • Celem szkoły jest nauczanie komunikatywne – nauczanie przez mówienie. Tak by uczeń potrafił zrozumieć język obcy i swobodnie wyrazić swoje opinie czy potrzeby.

Starannie dbamy by NOWY JĘZYK zapewnił Ci NOWE MOŻLIWOŚCI.

W tym roku oferujemy naukę następujących języków: 

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język angielski

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język niemiecki

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język polski (Polish for foreigners)

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język włoski

Centrum Językowe Ling Up w Kudowie-Zdroju

Język czeski

W poprzednich latach uczyliśmy języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, czeskiego oraz rosyjskiego. Istnieje możliwość zorganizowania kursów w zakresie tych języków.

Uczymy języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego.

Przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych oraz do matury z języka angielskiego na każdym poziomie.

Ponadto:

Doświadczeni pracownicy

Pracownicy szkoły to osoby z wieloletnim doświadczeniem w organizacji kursów językowych, które potrafią doskonale określić potrzeby Słuchacza i wybrać najlepszą formę kształcenia językowego.

CERTYFIKAT ukończenia kursu

Wystawiamy potwierdzenie ukończenia kursu i reprezentowany poziom. Certyfikat opisany jest w 2 językach, co pozwala na wykorzystanie go za granicą bez konieczności tłumaczenia.

Sukcesy uczniów

Nasi młodzi uczniowie osiągają świetne wyniki w szkole, dostają się do szkół z zaawansowanym programem językowym, a w olimpiadach zdobywają czołowe miejsca. Pomagamy również podwyższać kwalifikacje zawodowe dorosłym, co szybko przekłada się na awans lub lepsze miejsce pracy.

Przytulne sale

Nauka odbywa się w przytulnych salach wyposażonych w pełni do nauki języków.

]

Jesteśmy w samym centrum

Znajdujemy się w samym centrum miasteczka. W siedzibie mamy 2 klasy językowe oraz poczekalnię dla rodziców. Uczymy w wielu firmach i instytucjach zewnętrznych.

N

Nasi kursanci

Od 2009r z naszych usług skorzystało wiele osób – już setki w różnym wieku – od lat 3 do 70! Zostaliście z nami. Dziękujemy!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

METODY

Celem naszej szkoły jest nauczanie komunikatywne – nauczanie przez mówienie. Tak by uczeń potrafił zrozumieć i swobodnie wyrazić swoje opinie czy potrzeby. Łączymy nowoczesność i organiczność nauczania. Stosujemy…

LEKTORZY

Zespół szkoły to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy. Są to osoby pełne entuzjazmu, dokładające wszelkich starań, by lekcje były skuteczne i jednocześnie ciekawe. Wszyscy lektorzy zatrudniani w naszej szkole…

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój