Zajęcia indywidualne

 

   

Istnieje możliwość nauczania w trybie indywidualnym.

Zaletą nauczania jeden na jeden jest całkowite dostosowanie się do potrzeb Klienta.

 

Oferujemy zajęcia odbywające się w klasie oraz zajęcia prowadzone online.

Zajęcia z lektorem to propozycja dla osób zajętych, ambitnych i wymagających, które nie mają czasu na regularne zajęcia grupowe. Taki tryb nauki daje gwarancję realizowania najbardziej zindywidualizowanego programu nauczania, ściśle dostosowanego do Twoich wymagań i potrzeb językowych. Praca tylko z lektorem to pewność, że czas zajęć jest maksymalnie wykorzystany, a cała uwaga lektora poświęcona jest wyłącznie Tobie!

Cele kursu, program, poziom i tempo nauki, częstotliwość zajęć i wymiar godzin, dobór materiałów i tematyki zajęć są ściśle dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Kurs może mieć formę np. cotygodniowych konwersacji, intensywnych zajęć rozwijających wszystkie umiejętności językowe, czy przygotowania do egzaminu międzynarodowego.

Minimalny pakiet kursu indywidualnego to 5 godzin zegarowych.

Koszt zajęć 1 na 1 w zakresie języka angielskiego prowadzonego u nas w siedzibie szkoły językowego w roku szkolnym 2023/24 

75zł / 45min

85zł/60min

Istnieje możliwość kursów specjalistycznych: biznesowego lub hotelarskiego. Oferujemy kursy w godzinach popołudniowych lub porannych, w Centrum Językowym LING UP lub w siedzibie firmy klienta.

Aby rozpocząć zajęcia, skontaktuj się (link) z naszym biurem w celu ustalenia szczegółów.

Zajęcia indywidualne prowadzimy ze wszystkich języków, które posiadamy aktualnie w naszej ofercie, w tym roku szkolnym:

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Język włoski

Język czeski

Teaching Polish for foreigners

Would you like to learn some Polish?

Welcome to the cool school!

Whether you are on holiday or you have just moved to Kudowa you can learn Polish while staying here.  It is possible to attend lessons for a chosen period of time and frequency.

What’s it like?
Not as hard as you think. Step by step you can understand the way we talk.

You can make an appointment with the teacher and discuss your needs and expectations.

Teaching English for foreigners

Need to improve your English?

Whether you are on holiday, slimming program or you have just moved to Kudowa you can learn English while staying here.  It is possible to attend lessons for a chosen period of time and frequency. The teacher is experienced in teaching foreigners.

What’s it like?

For beginners – teaching basic vocabulary and phrases of the first contact through questions and answers in English.

For intermediate students – improving grammar, pronunciation and vocabulary through conversation and practical exercises together with practicing skills like listening, speaking, reading and writing.

You can make an appointment with the teacher and discuss your needs and expectations.

Other options to be discussed.

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój