Cennik

Twoja inwestycja

   

Oferta kursów 2023/ 2024

Twoja inwestycja

Język angielski w małych grupach 4-8 osób

Kursy dla małych dzieci

– Skuteczna nauka oparta na grach, zabawach i piosenkach.

– Zajęcia w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia.

– Lektorzy przygotowani metodycznie do pracy z małymi dziećmi.

Przedszkolaki 1x w tyg. 30 min

34 spotkania = 9 rat miesięcznych po 95 zł

(koszt 1 lekcji 30min = 25zł)

Dzieci kl. 0-III zajęcia 1 x w tyg. 45min

34 spotkania = 9 rat miesięcznych po 120 zł

(koszt 1 lekcji 45min = 32zł)

Dzieci kl I-III zajęcia 2 x w tyg. 45 min

68 spotkania = 9 rat miesięcznych po 200 zł

(koszt 1 lekcji 45min = 26,50zł)

Dzieci kl IV-VIII Zajęcia 2 x w tyg. 45min

68 spotkań = 9 rat miesięcznych po 200zł

(koszt 1 lekcji 45min = 26.50zł)

Dla dzieci starszych, gimnazjum lub liceum

 

– Przydział do grupy zgodnie z poziomem językowym.

– Kompleksowa nauka metodą komunikatywną.

– Skuteczne przygotowanie do egzaminów.

zajęcia 1 x w tyg. 90min

68 spotkania po 60min = 9 rat miesięcznych po 200 zł

zajęcia 2 x w tyg. 45min

68 spotkań = 9 rat miesięcznych po 200 zł

Młodzież i dorośli

PROGRAM STANDARDOWY

 • Kursy dla początkujących lub dla osób, które uczyły się wcześniej języka.
 • Przydział do grupy zgodnie z poziomem językowym.
 • Metoda komunikatywna.
 • Tempo nauki dostosowane do postępów grupy.
 • Certyfikat ukończenia kursu.

Oferta obejmuje:

 • bezpłatny test kwalifikacyjny (pisemny i ustny)
 • testy śród-semestralne, semestralne i końcowe
 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
 • możliwość wypożyczenia książek anglojęzycznych (również w wersjach specjalnie  przygotowanych dla uczących się języka)
 • zajęcia multimedialne 1 x miesiącu
 • certyfikat na zakończenie kursu

istnieje możliwość finansowania nauki przez pracodawcę oraz włączenia faktury za naukę w koszty prowadzonej działalności

DOROŚLI zajęcia 1 x w tyg. 90min

68 lekcji  po 45min = 34 spotkania po 90min  = 9 rat miesięcznych po 240 zł

OPŁATY:

Proponujemy opłaty za kursy w  ratach na konto bankowe lub gotówką lub  w siedzibie Centrum Językowego. Nie ma możliwości płatności za jedną lekcję  ani jej odliczenia w razie nieobecności. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu (ponieważ przykładowo w systemie  2x w tyg. w grudniu wypada 6-7 spotkań, zaś w marcu 9-10).

Konto bankowe do wpłat. Uprzejmie proszę podać imię i nazwisko uczestnika kursu w tytule wpłaty.

 

09 1140 2004 0000 3702 7480 9491

RABATY:

%

ZNIŻKI OD CENY KURSU - przy opłacie za cały semestr lub kurs roczny z góry

%

ZNIŻKI OD CENY KURSU - otrzymuje kolejna osoba z tej samej rodziny - RABAT RODZINNY

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój