Cennik

Twoja inwestycja

   

Oferta kursów 2020 / 2021

Twoja inwestycja

Język angielski w małych grupach 4-8 osób

Kursy dla małych dzieci

– Skuteczna nauka oparta na grach, zabawach i piosenkach.

– Zajęcia w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia.

– Lektorzy przygotowani metodycznie do pracy z małymi dziećmi.

Przedszkolaki 1x w tyg. 30 min

34 spotkania = 9 rat miesięcznych po 70 zł

Dzieci kl. 0 zajęcia 1 x w tyg. 45min

34 spotkania = 9 rat miesięcznych po 95 zł

Dzieci kl I-III zajęcia 1 x w tyg. 45 min

34 spotkania = 9 rat miesięcznych po 100 zł

Zajęcia 2 x w tyg. 45min

68 spotkań = 9 rat miesięcznych po 160zł

Dla dzieci starszych, gimnazjum lub liceum

 

– Przydział do grupy zgodnie z poziomem językowym.

– Kompleksowa nauka metodą komunikatywną.

– Skuteczne przygotowanie do egzaminów.

zajęcia 2 x w tyg. 60min

68 spotkania po 60min = 9 rat miesięcznych po 180 zł

zajęcia 2 x w tyg. 45min

68 spotkań = 9 rat miesięcznych po 165 zł

Młodzież i dorośli

PROGRAM STANDARDOWY

 • Kursy dla początkujących lub dla osób, które uczyły się wcześniej języka.
 • Przydział do grupy zgodnie z poziomem językowym.
 • Metoda komunikatywna.
 • Tempo nauki dostosowane do postępów grupy.
 • Certyfikat ukończenia kursu.

Oferta obejmuje:

 • bezpłatny test kwalifikacyjny (pisemny i ustny)
 • testy śród-semestralne, semestralne i końcowe
 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
 • możliwość wypożyczenia książek anglojęzycznych (również w wersjach specjalnie  przygotowanych dla uczących się języka)
 • zajęcia multimedialne 1 x miesiącu
 • certyfikat na zakończenie kursu

dorośli zajęcia 2 x w tyg. 90min

120 lekcji po 45min = 8 rat miesięcznych po 350 zł

DOROŚLI zajęcia 1 x w tyg. 90min

68 lekcji  po 45min = 34 spotkania po 90min  = 9 rat miesięcznych po 200 zł

OPŁATY:

Proponujemy opłaty za kursy w  ratach na konto bankowe lub gotówką lub  w siedzibie Centrum Językowego. Nie ma możliwości płatności za jedną lekcję  ani jej odliczenia w razie nieobecności. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu (ponieważ przykładowo w systemie  2x w tyg. w grudniu wypada 6-7 spotkań, zaś w marcu 9-10).

Konto bankowe do wpłat. Uprzejmie proszę podać imię i nazwisko uczestnika kursu w tytule wpłaty.

 

09 1140 2004 0000 3702 7480 9491

RABATY:

%

ZNIŻKI OD CENY KURSU - przy opłacie za cały semestr lub kurs roczny z góry

%

ZNIŻKI OD CENY KURSU - otrzymuje kolejna osoba z tej samej rodziny - RABAT RODZINNY

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2020/2021

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online. Kursanci nie będą zobowiązani do noszenia maseczek na zajęciach chyba, że zmienią się rekomendacje Ministra Zdrowia dla szkół językowych.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wyprzedzeniem. Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój