Metody

 

     

Ludzka mowa to rozmowa.

v

Nauczanie przez mówienie

Celem naszej szkoły jest nauczanie komunikatywne – nauczanie przez mówienie. Tak by uczeń potrafił zrozumieć i swobodnie wyrazić swoje opinie czy potrzeby.

Łączymy nowoczesność i organiczność nauczania

Stosujemy najnowsze metody z zakresu metodyki, wykorzystujemy liczne nowoczesne media wspierające procesy uczenia, a jednocześnie stawiamy na podstawową formę komunikacji – mówienie. Stosujemy przyswajanie słówek systemem słowo-konceptu (bez etapu tłumaczenia). 

Małe grupy językowe

Nauczamy w małych grupach 4 – 8 osób, bo daje to możliwość indywidualnego podejścia do ucznia, jednocześnie pozwalając na atrakcyjne interakcje grupowe. W efekcie uczniowie czują się pewnie i swobodnie, a lektorzy mogą poświęcić im więcej uwagi i zaoferować bardziej indywidualne podejście.

Czym jest metoda komunikatywna?

 

To praktyczne podejście do języka, gdzie komunikacja stoi ponad poprawnością gramatyczną (zwłaszcza na niższych poziomach językowych). Na zajęciach każde zagadnienie jest ćwiczone w mówieniu.

Słowem: jeśli tylko się da uczymy od początku w języku docelowym. Ważnym elementem tej metody jest Twoja Maksymalna Aktywność Językowa na zajęciach. Dzięki skuteczności tej zasady jesteśmy polecani, a nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy.

Uczymy na wszystkich poziomach językowych. Od poziomu elementary 95% zajęć prowadzona jest w języku docelowym. Na wyższych poziomach przygotowujemy do testów i koncentrujemy się na wysokiej poprawności językowej.

R

Nasze grupy

Grupy są małe, jednolite pod względem wieku i zaawansowania.

Stała ocena postępów.

Słuchacze systematycznie ćwiczą nabyte umiejętności oraz podchodzą do testów sprawdzających w trakcie semestru. Każdy rok nauki kończy egzamin.

Certyfikat

Wystawiamy potwierdzenie ukończenia kursu i reprezentowany poziom. Certyfikat opisany jest w 2 językach, co pozwala na wykorzystanie go za granicą bez konieczności tłumaczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

SZKOŁA

Welcome to the cool school.

Nasza szkoła powstała w 2009 roku jako pierwsza profesjonalna prywatna szkoła językowa w Kudowie-Zdroju i obecnie jest najstarszą oraz najprężniej działającą szkołą językową w regionie. Co nas wyróżnia…

LEKTORZY

Zespół szkoły to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy. Są to osoby pełne entuzjazmu, dokładające wszelkich starań, by lekcje były skuteczne i jednocześnie ciekawe. Wszyscy lektorzy zatrudniani w naszej szkole…

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój