Dla najmłodszych

 

  

Lepiej wcześnie niż za późno !

Między 3 a 6 rokiem życia dzieci odkrywają świat z niespożytą energią. Poznają pierwszy język i podobnie mogą naturalnie uczyć się języka obcego.

Kreatywni lektorzy

Zajęcia prowadzą kreatywni lektorzy, którzy umiejętnie rozwijają potencjał i budzą zapał do nauki. Każdy nauczyciel prowadzący dzieci w wieku przedszkolnym ma przygotowanie metodyczne do uczenia małych dzieci.

w

Małe grupy

Dzieci uwielbiają w tym wieku przebywać z innymi dziećmi i chętnie uczą się w małej grupie 4-8 dzieci. Lekcje są pełne gier i zabaw, które uczą.

}

Krótki czas trwania

Ze względu na krótki czas koncentracji dzieci na tym etapie rozwoju zajęcia trwają 30 min.

Nauka poprzez zabawę

Na zajęciach dzieci poruszają się, śpiewają i bawią. Skutecznym narzędziem nauki dla dzieci w tym wieku są piosenki, rymowanki i bajki w języku angielskim.

Atrakcyjne materiały naukowe

Szkoła wykorzystuje bardzo atrakcyjne materiały wspomagające naukę: pacynki, karty obrazkowe, maty elastyczne, bajki w języku angielskim, liczne materiały audio, czasem materiały video i wiele innych.

R

Naturalność, akceptacja i rozwój

Stawiamy na naturalną naukę języka w atmosferze akceptacji. Cenimy inteligencję dzieci i pomagamy się im rozwijać.

Z nami dzieci pokochają angielski i szybko się go nauczą!

Kursy dla małych dzieci to zajęcia 1x tyg. po 30 min. Koszt raty miesięcznej to 70 zł.

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych kursach:

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój