Oferta dla firm

Szkolenia językowe

Lepsza komunikacja

Lepsze wyniki

Szkolenia językowe w Twojej firmie to doskonała inwestycja!

Płynność w języku angielskim umożliwia bezpośrednie kontakty z klientami zagranicznymi i filią zagraniczną. Bezpośredni kontakt w języku angielskim ułatwia i usprawnia pracę twojej firmy. Oferując szkolenia językowe pracownikom wspierasz ich rozwój i widzisz ich potrzeby. 

Dlaczego szkolenie jako dodatek ma ogromne znaczenie dla twojej firmy?

Odpowiedzialność społeczna firmy

Pracownik ceni, że widzisz jego zainteresowania, potencjał i potrzeby. Twoja firma staje się odpowiedzialna społecznie. Dbaj o swoich pracowników a  naturalnie zadbają o interesy twojego przedsiębiorstwa.

 

Świetny sposób integracji pracowników

Zajęcia są ciekawe, zabawne i relaksujące. Pracownicy miło spędzają czas, poznają się bliżej i kojarzą miejsce pracy z czymś inspirującym i przyjemnym.

Kursy Business English

To kursy przedstawiające nowoczesne trendy w biznesie światowym. Twoi pracownicy uczą się języka i rozwiązują przykładowe problemy pojawiające się biznesie. To szkolenie nie tylko językowe ale również inspiracja i nowa wiedza.

v

Język polski dla obcokrajowców

Prowadzimy szkolenia języka polskiego dla obcokrajowców.

Z

Integracja

Szkolenia językowe budują zespół i wspierają rozwój firmy

  • Kursy dla firm dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta zgodnie z życzeniami w zakresie profilu, ilości osób, podręczników, intensywności i warunków płatności.
  • Zajęcia odbywają się w siedzibie klienta.
  • Dojazd do państwa firmy jest bezpłatny.
  • Wycenę każdego szkolenia robimy indywidualnie po określeniu potrzeb, intensywności, ilości uczestników itd.
  • W celu otrzymania wyceny zadzwoń lub napisz do nas: kontakt.

W zakresie szkoleń językowych w firmie zaufali nam m.in.:

 

Wemeco, Twenteblet, ZEM, PNGS, Saint-Gobain HPM Polska Sp.z o.o., Przychodnia Arta, MPM, Orion, Harry, Miranda, Arcom i inni.
  • Poza standardową nauką języka angielskiego istnieje możliwość kursów specjalistycznych: biznesowego, technicznego lub hotelarskiego.

  • Oferujemy kursy w godzinach popołudniowych lub porannych, w Centrum Językowym LING UP lub w siedzibie firmy klienta.

Oferujemy kompleksową obsługę szkoleń językowych w zakresie języków:
Centrum Językowe Ling UP

Język angielski

Centrum Językowe Ling UP

Język niemiecki

Centrum Językowe Ling UP

Język polski

v

Inne języki na życzenie

Wykonujemy tłumaczenia nieuwierzytelnione dla klientów firmowych, lokalnych urzędów i instytucji.

Wśród naszych klientów są m.in.: Gmina Kudowa Zdrój, Park Narodowy Gór Stołowych, Policja Kudowa Zdrój, Nadleśnictwo Zdroje, Katalog Ziemi Kłodzkiej, Cudova Bistro, Restauracja Sjesta, Restauracja Miranda oraz liczni klienci indywidualni. Zaufali nam najlepsi w okolicy, renomowane instytucje, firmy i urzędy.

 

Tłumaczymy w zakresie języków:

Centrum Językowe Ling UP

Język angielski

Centrum Językowe Ling UP

Język niemiecki

Centrum Językowe Ling UP

Język włoski

Centrum Językowe Ling UP

Język czeski

  • Nasi tłumacze to nie maszyny, ale osoby posiadające mgr w zakresie języka obcego oraz dodatkowe studia tłumaczeniowe.

  • Przed wykonaniem tłumaczenia wyceniamy tłumaczenie i termin realizacji.

  • To proste: wysyłasz tekst, otrzymujesz cenę i sam decydujesz.

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”
– Franklin Delano Roosevelt

Zapraszamy do współpracy.

Zadzwoń do nas

Napisz do nas

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój