Odpowiedzialni za świat – kto się uczy nie tylko dla siebie?

Powszechnie twierdzi się, że uczymy się dla siebie. „Edukacja da Ci przyszłość” powtarzają starsi – czyli dobrą pozycję, pieniądze, odpowiednie towarzystwo. „Uczysz się dla siebie” powtarzają rodzice…  choć wykształcone dzieci to przecież jeden z elementów wielkiego planu rodziców dla swych piskląt. Jak niby i po co uczyć się dla innych? Czy coś takiego jest możliwe? A może potrzebne?

Nasz świat zachodzącego słońca to dwa zasadnicze składniki: 1. planeta wysysana ekspresowo ze złóż naturalnych i zanieczyszczana na poziomie każdego żywiołu oraz 2. żyjący na niej ludzie – targani pragnieniami i poszukujący szczęścia. To nasza bańka mydlana, w której tak dużo zależy właśnie od nas choć czasem błędnie myślimy, że nic. Czy nasz stan świadomości robi różnicę? Wierzę, że tak. Czy wiedza, zręczność i zdolność współtworzą ten namiot świata? Myślę, że tak.

Nasza egzystencja to komunikacja – słuchanie + mówienie = dawanie i branie. Jeśli wymieniamy się dobrymi produktami i mądrymi opiniami mamy większą szansę budowania lepszego życia. Jeśli przeciwnie mamy słabej jakości produkty a wzajemne nastawienie jest przepełnione głupotą i ograniczeniem to cierpienie konfliktu jest pętlą, która już zaciska nam się na szyi. Jeśli jednak uczyliśmy się, mamy szerokie rozumienie tematu, mądrość ocenienia sytuacji i sprawną komunikację ułatwiamy życie sobie i innym. Możemy wspólnie podejmować właściwe decyzje. Nasze uczenie się i rozumienie ma bezpośredni wpływ na życie nasze i innych. Oczywiście zakładamy tutaj edukację najwyższej jakości – poszerzanie wiedzy wraz z rozwijaniem zrozumienia.

A jak ma się do tego nauka języka? Bardziej niż może się wydawać! Języka uczymy się na określonych treściach, wybranych tematach. A więc to niezwykle istotne by owe zagadnienia były mądrze wybierane. Nauka języka to nauka komunikacji – słuchania i mówienia = brania i dawania określonych treści. Dobra komunikacja czyli dobre porozumienie owocuje umiejętnością znajdywania kompromisu i globalnego pokoju. Dzięki znajomości języków obcych jesteśmy w stanie zrozumieć potrzeby naszego sąsiada i uczyć się jego sprawdzonych rozwiązań.

Może to górnolotne stwierdzenia ale przyszłość świata zależy od nas i od przyszłych pokoleń. Warto poszerzać wiedzę dla siebie i innych. Odpowiedzialność społeczna i dobre relacje to owoc rozumienia problemów i umiejętność rozwiązywania ich. Mądre społeczeństwo to dobre relacje.

Twoja edukacja pomoże twoim dzieciom. Edukacja twoich dzieci będzie dobra dla nich i dla nas. Mądra edukacja jest pożyteczna dla wszystkich.